МЕГАПОРТ ООД подписа нов договор за инсталиране на допълнителна фотоволтаична  мощност 250 KW

МЕГАПОРТ ООД подписа нов договор за инсталиране на допълнителна фотоволтаична мощност 250 KW, в комбинация с батерии с общ капацитет от 250 KWh.

МЕГАПОРТ ООД подписа нов договор за инсталиране на допълнителна фотоволтаична  мощност 250 KW, в комбинация с батерии с общ капацитет от 250 KWh.

Срок за финализиране на проекта: 18 месеца

Мощност 250 КвТ+ батерии 250квч

Финансиране  по програма от ЕС: 45%

Начало 20,12,2023

Край 20,06,2025

След финализиране на проекта ще разполагаме с общ капацитет над 1500 kWh, което е около 10-15% от потреблението ни на електроенергия.

Научете повече за проекта.

Scroll to Top