Промени в групата на Мегапорт ООД

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето бихме искали да Ви информираме, че „Мегапорт“ ООД, гр. Велико Търново, прекрати участието си като съдружник в дружество „Мегапорт М“ ООД, със седалище в гр. София и ЕИК 204440119, считано от 15 април 2024 г.

В тази връзка моля да имате предвид, че считано от тази дата „Мегапорт М“ ООД не е част от групата на „Мегапорт“ ООД.

Scroll to Top