Екология

Работим с грижа за околната среда!

Осъществяваме дейността си с ясната мисъл, че работата ни по производство на полимерни опаковки и последващата им употреба влияе върху околната среда.

По тази причина прилагаме активна инвестиционна политика за намаляване вредното въздействие от дейността ни и тази на потребителите върху природата.

100% затваряне на производствения процес

Създаваме организация по рециклиране на произведените от нас опаковки, фолиа и други опаковъчни материали. С нея целим отпадните опаковки от дейността да бъдат вложени в създаването на екологичен ресурс за производството на нова продукция.

Усилията ни в това направление се оценяват съгласно изискванията за сертифициране по ISO 9001:2008 от United Registrar of Systems Ltd, ISO 14001 и ISO 18001 и EUCERTPLAST.

Лидер в преработването на полиетиленови и полипропиленови фолиа

“Мегапорт” ООД разполага със собствена фабрика за рециклиране.

През 2008 г. в завода ни във Велико Търново въведохме в експлоатация нови линии за рециклиране на отпадъци. Те са съставени от модерни високотехнологични машини и оборудване за рециклиране на отпадъци.

През годините производствените ни мощности бяха непрекъснато увеличавани и усъвършенствани и достигнахме капацитет за преработка на над 1500 тона отпадъци месечно. С тази си инвестиция успяхме да се превърнем в един от най-големите преработватели на вторични полиетиленови и полипропиленови фолиа на Балканския полуостров.

Използваме съвременно високотехнологично оборудване

Работим с машини и оборудване на водещи производители, в т.ч. италианските TECNOFER, австрийските EREMA, STARLINGER и LINDNER, сепарираща инсталация от PELLENC Франция и т.н

Производствените ни мощности се основават на гъвкава схема от три линии, които позволяват обработка на полиетиленов отпадък със специфични характеристики, както и взаимозаменяемост на производствените мощности.

По този начин гарантираме непрекъсваемост на производствения процес.

Гарантираме високо качество на изпълнение на производството ни

Концепцията ни за екологично развитие се основава на устойчиви работни практики. Сепариращата линия разделя отпадъците. Впоследствие те се разкъсват в мелници тип шредер, за да се намали максимално размерът им.

Разкъсаният материал последователно преминава през система за шнековане, винтови перящи центрофуги, лопаткови вани и роторни мелници. Посредством употребата на вода и механично триене се отделят натрупаните замърсявания върху рециклирания полиетилен.

Намаляване негативното въздействие
върху околната среда и опазването ѝ

“Изпраният” полиетилен преминава през винтова преса и сушилен апарат. Под въздействието на топъл въздух излишната влага се отделя. В този си вид обработеният полиетилен се гранулира от последно поколение екструдери.

Полученият гранулат преминава през лабораторни тествания за получаване на анализ. След това се транспортира в автоматична силозна система за влагане в следващ етап на производствения цикъл – екструзия на филм, с който се изработва крайно изделие.

Полученият регранулат се влага в собствено производство и/или търговия

Значителна част от получената висококачествена екологична суровина – регранулат, влагаме в собственото си производство. Произведените от вторични суровини чували, торбички, фолиа и други се ползват с високо доверие както у нас, така и на международния пазар.

Търгуваме с отпадъчни материали от България, Гърция, Австрия, Германия и други страни. Сътрудничим си с местни и чужди фирми за събиране на отпадъци, които приемаме за рециклиране и последващото им влагане в производството на нови продукти.

Създаваме система за събиране, сортиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки

“Мегапорт” ООД, сътрудничейки си с други фирми, организира система от пунктове, в които да се събират, сортират, транспортират и оползотворяват отпадъци от опаковки. 

Нашата голяма цел е затваряне на технологичния цикъл и постигане на 100% оползотворяване на произвежданите от нас опаковки.

Вярваме, че отговорността за по-зелена планета е споделена

С дейността си, насочена към устойчиво развитие, целим да приобщим и своите клиенти, доставчици и подизпълнители.

Вярваме, че отговорността е обща и за да достигнем целта си, всички по веригата следва да преосмислим действията си.

За да ви мотивираме към действия, целящи минимум отпадък и пестене на ресурси, ви напомняме:

Събирайте разделно

Разделното събиране на отпадъците, в зависимост от техните свойства, спомага за ефективното им рециклиране впоследствие. Временното им съхранение следва да се осъществява в подходящи съдове и в определените за целта места. Нужно е и същите да се предават на специализирани фирми, занимаващи се с обработка на съответния тип отпадък.

Стремете се към оползотворяването им

Повечето пластмасови стъклени и метални опаковки днес подлежат на рециклиране с цел оползотворяване и влагането им в ново производство. Ограниченият обем на употребата им, посредством търсене на алтернативни решения като торбички за многократна употреба например, спомага за намаляване на вредите от тях.

Предприемайте превантивни мерки за недопускане на евентуални инциденти

Последиците от такива биха могли да окажат сериозно негативно въздействие върху околната среда и нейните обитатели, в т.ч. и човека. Бъдете готови да реагирате в ситуации, които застрашават планетата.

Недопускайте изхвърлянето на опасни отпадъци

в контейнерите за битов отпадък;

Scroll to Top