Регранулат LDPE и PP - рециклирани LDPE и PP гранули

Висококачествени екологично нови суровини - регранулат LDPE и PP

Със своята дейност по рециклиране на отпадъчни пластмаси, фолиа и опаковки от полиетилен, полипропилен и други, “Мегапорт” ООД затваря цикъла на кръговата икономика.

Работим с изцяло съвременно оборудване в преработката на отпадъчни опаковки. По този начин гарантираме издръжливостта и дълготрайността на получаваните нови екологични суровини.

Получавани при спазване на високи стандарти за качество, ние гарантираме, че предлаганите от нас LDPE и PP гранули покриват критериите, както на собственото ни производство, така и на външни клиенти.

Приложението на рециклираните LDPE и PP гранули дава “нов живот” за отпадъчните пластмаси

Гранулите се използват основно за повторна изработка на пластмасови изделия и опаковки.

Тук се включват различни видове крайни продукти: чували, фолиа, торбички, кутии, бутилки включително такива за еднократна и/или многократна употреба.

LDPE и PP гранули, които предлагаме:

Scroll to Top