Посещения на студентите от специалност “Стопанско управление” на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“  в “Мегапорт“ ООД

Посещенията на студентите от специалност “Стопанско управление” на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“  в “Мегапорт“ ООД се превърнаха в една добра практика, чрез която младежите имат възможност да се докоснат до реалната бизнес среда. Успяват да видят как знанията, които придобиват в университета се пренасят на практика в голяма и развиваща се организация. 

На 31.01.24 г. на посещение бяха студенти III-ти курс – задочно обучение. Също така имаше студенти-стажанти от Fontys University of Applied Sciences Venlo Нидерландия. Спецификите на производството им беше представена от производствения директор г-н Радослав Макавеев. Кратки лекции изнесоха мениджър ключови клиенти – г-н Александър Владимиров и МСУКБО– г-жа Здравка Димитрова.

Практиката се води от д-р Ивалина Климентинова.

Тези продуктивни инициативи се осъществяват с подкрепата на доц. Пламена Пенчева-ръководител Катедра „Стопанско управление“ на ВТУ, г-жа Радка Алексиева – Мениджър Качество в Мегапорт ООД и с любезното съдействие на Управителя – г-н Даниел Събев.

Scroll to Top