май 29, 2018

ПОКАНА за участие в информационно събитие по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Уважаеми журналисти, приятели и партньори, Уважаеми екип на Областен информационен център – Велико Търново, МЕГАПОРТ ЕООД има удоволствието да Ви покани на информационно събитие, което ще […]
май 23, 2018

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ” Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност […]
май 17, 2018

Сертификат EuCertPlast

Уважаеми партньори, ние сме горди да обявим, че на 16 февруари 2015 Мегапорт ООД е награден със сертификат EuCertPlast, което го прави еднo от само две […]
февруари 2, 2018

Стартира изпълнението на проект „Мегаенерджи”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „МЕГАПОРТ“ ЕООД От 18.12.2017 […]
януари 4, 2018
LogoMegaport 25 years

25 години от основаването на Мегапорт ЕООД!

На 28.12.2017 г. с изискано тържество фирма Мегапорт ЕООД отбеляза 25 години от своето основаване. На празненството в атракцион „Калоянова крепост“ присъстваха над 300 служители, гости […]
октомври 5, 2017

„Мегапорт” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от работното място” в 6 обособени позиции.

Обособените позиции са, както следва: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до […]
юли 24, 2017

Нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 21.06.2017 г. Мегапорт ЕООД  сключи с  Управляващия орган на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 за […]
март 24, 2015

ISO сертификат за системата на управление на Мегапорт ООД

март 23, 2015

„Мегапорт” ООД успешно приключи изпълнението на проект „Конкурентоспособност и „зелен растеж”

„Мегапорт” ООД, гр. Велико Търново успешно приключи изпълнението на проект No BG161PO003-2.3.01-0028-C0001 „Конкурентоспособност и „зелен растеж” чрез разширяване на рециклиращите мощности”, финансиран по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции […]