МЕГАПОРТ ЕООД е основана през 1992 г.

За тези години станахме лидер на Балканския полуостров в производството на полимерни и ко-полимерни фолиа, опаковки и материали. Общата площ на фабриките ни е над 20 000 кв.м. Направените инвестиции имат за цел повишаване капацитета и качеството на произвежданите изделия и подобряване ефективността на производството.

В заводите и търговските ни офиси в градовете Велико Търново, София, Пловдив, Варна, Бургас работят над 500 души. Около 60 % от продукцията е за вътрешния пазар, а чуждестранните ни клиенти са от различни държави: Германия, Австрия, Холандия, Дания, Гърция, Румъния, Македония и др.
През 2009 г. МЕГАПОРТ покри стандарта ISO 9001:2008 от United Registar of Systems Ltd. През май 2014 г. бяха покрити стандартите ISO 14001 и ISO 18001. Следващите ни приоритети сертификатите EUCERTPlAST и THE BLUE ANGEL. Поставяме си все по-високи цели и все по-високи стандарти за качество и това повишава общата ефективност на фирмата, както и удовлетвореността на текущите ни клиенти, и спомага за привличането на нови.