ноември 7, 2018

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „Мегапорт“ ЕООД“

От 21.06.2017 г. „Мегапорт“ ЕООД започна изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „Мегапорт“ ЕООД ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И […]
октомври 29, 2018

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”   Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в […]
октомври 29, 2018

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.   […]
септември 19, 2018

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и […]
май 29, 2018

ПОКАНА за участие в информационно събитие по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Уважаеми журналисти, приятели и партньори, Уважаеми екип на Областен информационен център – Велико Търново, МЕГАПОРТ ЕООД има удоволствието да Ви покани на информационно събитие, което ще […]
май 23, 2018

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ” Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност […]
май 17, 2018

Сертификат EuCertPlast

Уважаеми партньори, ние сме горди да обявим, че на 16 февруари 2015 Мегапорт ООД е награден със сертификат EuCertPlast, което го прави еднo от само две […]
февруари 2, 2018

Стартира изпълнението на проект „Мегаенерджи”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „МЕГАПОРТ“ ЕООД От 18.12.2017 […]
октомври 5, 2017

„Мегапорт” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от работното място” в 6 обособени позиции.

Обособените позиции са, както следва: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до […]