“Мегапорт” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от работното място” в 6 обособени позиции.

Нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
юли 24, 2017
LogoMegaport 25 years
25 години от основаването на Мегапорт ЕООД!
януари 4, 2018

“Мегапорт” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от работното място” в 6 обособени позиции.

Обособените позиции са, както следва:

 1. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно
 2. Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до работното място и обратно
 3. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Дебелец до работното място и обратно
 4. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Златарица до работното място и обратно
 5. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Елена до работното място и обратно
 6. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Полски Тръмбеш до работното място и обратно

„Мегапорт” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 12.10.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020.
Процедурата е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по проект “Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД”. Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в него, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.
Обособените позиции са, както следва:

 1. Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно
 2. Обособена позиция 2: Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до работното място и обратно
 3. Обособена позиция 3: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Дебелец до работното място и обратно
 4. Обособена позиция 4: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Златарица до работното място и обратно
 5. Обособена позиция 5: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Елена до работното място и обратно
 6. Обособена позиция 6: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Полски Тръмбеш до работното място и обратно

„Мегапорт” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 12.10.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020.
Процедурата е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по проект “Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД”. Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в него, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.

Документи за кандидатстване: