МЕГАПОРТ НАЙ-ЗДРАВИЯТ ЧУВАЛ с бандерол на ролка HDPE

код размер см дебе-лина μm  вмести-мост l брой
в ролка
опаковка

брой

MS15 40 х 45 8 20 50 5000
MS20 45 х 50 8 20 50 2500
MS35 50 х 60 10 35 30 1500
MS50 58 х 72 12 50 20 1500
MS70 60 х 90 12 70 20 1000
MS80 70 х 90 12 80 15 750
MS130 80 x 110 15 130 10 500

Чували от HDPE /шумящо/ с бандерол на ролка

код размер

см

дебе-

лина

µm

вмести-

мост l

брой в

ролка

опаковка

брой

MG25 45 х 55 10 25 20 3000
MG36 53 х 60 12 35 20 2000
MG58 58 х 72 12 50 10 1500
MG80 60 х 90 15 80 10 1000
MG90 70 х 90 18 90 10 600
MG120 70 х 90 20 120 10 500
MG130 80 x 110 20 130 10 500
MG140 90 x 120 25 200 10 300

НАЙ-ЗДРАВИЯТ ЧУВАЛ с бандерол на ролка LDPE, право дъно

код размер, см дебелина µm вместимост л брой в ролка опаковка бр.
SL100 70 x 100 45 90 – 110? 10 240
SL131 80 x 110 50 130 10 180

Чували TR от reLDPE с бандерол на ролка

код размер, см. дебелина µm вместимост брой в олка опаковка бр.
TRC35 50 х 60 25 35 10 1000
TRC90 70 х 90 28 90 10 400
TRC125 75 х 100 28 125 15 375
TRC130 80 х 110 30 130 10 300

Чували от рециклиран полиетилен LDPE

код размер, см. дебелина µm вместимостл брой в ролка опаковка бр.
MR90 60 х 90 90 80 25 200
MR130 60 х 90 130 80 10 100
MR80 80 х 110 80 130 10 120

Чували с връв от КО-екс LDPE с бандерол на ролка

код размер, см. дебелина µm вместимост л брой в ролка опаковка бр.
MRS50 52 х 65 25 50 20 500
MRS70 60 х 80 30 70 10 300
MRS80 70 х 90 33 80 10 200
MRS120 80 х 100 38 120 10 200