Сертификати

“Мегапорт” ООД покрива изискванията за сертифициране на редица международни стандарти. Те, наред с множеството доволни клиенти и контрагенти, с които си сътрудничим вече над 30 години, са показател за високото качество на крайните ни продукти.

През 2009 г. компанията покрива стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008 от UNITED Registrar of Systems Ltd. През 2014 г. придобихме ISO 14001, ISO 18001, EUCERTPlAST и THE BLUE ANGEL. И това не е всичко.

Повишихме общата си ефективност, покривайки заложените цели и политики по качество и бизнес развитие. Всичко това, за да постигнем максимална удовлетвореност в настоящите, а и бъдещи клиенти на компанията.

Сертификатите, които “Мегапорт” ООД притежава:

ISO 9001

Този стандарт се основава на редица принципи за управление на качеството, включително силен фокус върху клиентите, мотивацията и влиянието на висшето ръководство, процесния подход и непрекъснатото подобрение. Тези принципи са обяснени по-подробно в принципите на ISO за управление на качеството. Използването на ISO 9001 помага да се гарантира, че клиентите получават последователни продукти и услуги с добро качество, което от своя страна носи много ползи за бизнеса.

BSCI Certificate

BSCI предоставя система, която помага на компаниите постепенно да подобряват условията на труд в своята верига за доставки. Производителите, които отговарят на всички изисквания на BSCI, се насърчават да отидат по-далеч и да постигнат нашата най-добра практика, сертификат за социално управление SA8000, разработен от Social Accountability International (SAI).

Blue Angel

Синият ангел (Der Blaue Engel) е немски сертификат за продукти и услуги, които имат високи стандарти за екологични аспекти. Това е екологичен знак, който се използва от 1978 г. и който оценява продуктите и услугите през целия им жизнен цикъл.

Food Safety System Certification 22000

Схемата предоставя модел за сертифициране, който може да се използва в цялата верига за доставка на храни, за да се гарантират стандарти и процеси за безопасност на храните. FSSC 22000 е признат от GFSI и следва описанието на категорията на хранителната верига, както е определено в ISO/TS 22003.

Scroll to Top