Престижна оценка за „Мегапорт” ЕООД в областта на управлението на човешките ресурси и безопасността на труда

Водещият производител на опаковки от полиетилен „Мегапорт” получи в началото на септември 2019 г. възможно най-високата оценка „А“ по BSCI (Бизнес инициатива за социално съгласие). Инициативата е на Световната търговска асоциация (СТА) и осигурява на участващите производители система, подпомагаща непрестанното подобряване на работните условия в цялата верига от доставки. За да заслужат такава оценка, компаниите трябва да отговарят на редица високи изисквания – спазване на правото на работещите за справедливо възнаграждение и законоустановено работно време; трудови отношения съгласно българското законодателство; защита на служителите от всякакви форми на дискриминация на работното място; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; опазване на околната среда и редица други. Оценяването се прави от лицензирани консултантски организации по следната скала: A, B, C, D и E. Максималната оценка „А“ е дадена на „Мегапорт” от водеща швейцарска консултантска компания. Според одиторите такава висока оценка имат много малко на брой компании в Европа. Постигнатият резултат беше приет радушно от водещите търговски партньори на „Мегапорт” от чужбина, по чието настояване се извършва оценяването.
Бизнес инициатива за социално съгласие
Екструдери
Междувременно в резултат на увеличеното търсене на опаковки от цяла Европа „Мегапорт” непрекъснато разширява производствените си мощности, като инсталира нови екструдерни и рециклиращи линии за производство на фолиа и опаковки от полиетилен. Тези инвестиции водят до отваряне на нови работни места, като понастоящем спешно се търсят петима екструдеристи, четирима машинни оператори и шест опаковачки.
Фирмата осигурява безплатен транспорт от Златарица, Елена, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Лясковец, Дебелец и с. Ресен. В „Мегапорт” има въведени програми за наставничество, които осигуряват встъпително обучение на новопостъпилите работници. Всички кандидати за работа могат да получат пълна информация за техните задължения на място в заводите на „Мегапорт”, където ще бъдат посрещнати от представител на отдел „Човешки ресурси“.

Scroll to Top