ПОКАНА за участие в информационно събитие по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Уважаеми журналисти, приятели и партньори,
Уважаеми екип на Областен информационен център – Велико Търново,

МЕГАПОРТ ЕООД има удоволствието да Ви покани на информационно събитие, което ще се проведе на 5 юни 2018 г., вторник, от 13:00 часа в сградата на МЕГАПОРТ ЕООД – гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 81.

Събитието се провежда в рамките на проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.002-0017-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Прочетете повече в официалната ни покана, като моля да потвърдите участието си.

ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:
Даниел Събев – Ръководител проект на „МЕГАПОРТ“ ЕООД
гр. Велико Търново,
ул. Никола Габровски № 81
Tel.: + 359 885 67 67 68
E-mail: proekt2017@megaport.bg
Web: www.megaport.bg

Благодарим Ви предварително!

Scroll to Top