Прибори за хранене

артикул брой
в опаковка 
мярка
Вилица голяма четирирога бяла / прозрачна 100 стек
Вилица голяма четирирога лукс прозрачна 100 стек
Нож бял / прозрачен 100 стек
Нож лукс / прозрачен 100 стек
Лъжица малка бяла / прозрачна 100 стек
Лъжица голяма бяла / прозрачна 100 стек
Лъжица голяма лукс прозрачна 100 стек
Комплект БИС 3 (В, Н, САЛФ) 100 стек

Бъркалки

артикул брой
в опаковка
мярка
Бъркалки за кафе прозрачни 300 стек
Бъркалки за кафе цветни 500 стек
Бъркалки дървени 11 см 750 стек
Бъркалки дървени 14 см 500 стек

Сламки

артикул брой
в опаковка
мярка
Сламки гофрирани 100 стек
Сламки гофрирани 1000 стек
Сламки прави, черни и цветни 500 стек