Салфетки, кухненски ролки, тоалетна хартия

Салфетки

артикул брой
в опаковка
мярка
Салфетки 25х25 целулоза 250 стек
Салфетки 33х33 целулоза 250 стек
Салфетки 33х33 бордюр целулоза 500 стек
Салфетки 1/8 целулоза 1000 стек
Салфетки диспенсър 200 стек

Кухненски ролки

артикул брой
в опаковка
мярка
Кухненска ролка 800 г целулоза 6 ролка
Кухненска ролка 800 г избелена 6 ролка

Тоалетна хартия

артикул брой
в опаковка 
мярка
Тоалетна хартия 60 г целулоза 48 стек
Тоалетна хартия 80 г целулоза 48 стек
Тоалетна хартия 80 г избелена 48 стек
Тоалетна хартия 400 г целулоза 12 стек
Тоалетна хартия 400 г избелена 12 стек
Тоалетна хартия на пачки 250 пакет

Амбалажна хартия и хартия за дюнер

артикул брой
в опаковка
мярка
Хартия амбалажна 17х25 1,50 кг пакет
Хартия амбалажна 35х50 5 кг пакет
Хартия амбалажна 70х100 5 кг пакет
Хартия за дюнер 33х33 5 кг пакет