Кофички с отделен капак

артикул брой
в опаковка 
мярка
Кофичка 250 г РР 100 стек
Кутия кръгла с капак 250 г 50 стек
Кофичка 350 г РР 100 стек
Кофичка с прикачен капак 400 г РР 100 стек
Кофичка 400 г РР черна 100 стек
Кофичка 500 г РР 100 стек

Кутия кръгла с печат

артикул брой
в опаковка
мярка
Кутия кръгла с капак 500 г 50 стек

Сосиера

артикул брой
в опаковка 
мярка
Сосиера с прикачен капак 60 мл овал 100 стек
Сосиера с прикачен капак 80 мл овал 100 стек