Новини

"Мегапорт” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от работното място” в 6 обособени позиции.

05.10.2017

http://megaport.bg/upload/Техническо задание_051017.pdfhttp://megaport.bg/upload/Публична покана_транспорт_0510.pdfhttp://megaport.bg/upload/Оферта_транспорт_051017.pdfhttp://megaport.bg/upload/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdfhttp://megaport.bg/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_0510.pdfhttp://megaport.bg/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_0510.pdfОбособените позиции са, както следва:
Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно
Обособена позиция 2: Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до работното място и обратно
Обособена позиция 3: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Дебелец до работното място и обратно
Обособена позиция 4: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Златарица до работното място и обратно
Обособена позиция 5: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Елена до работното място и обратно
Обособена позиция 6: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Полски Тръмбеш до работното място и обратно
            „Мегапорт” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 12.10.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020.
               Процедурата е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по проект "Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД". Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в него, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.
Обособените позиции са, както следва:
Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно
Обособена позиция 2: Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до работното място и обратно
Обособена позиция 3: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Дебелец до работното място и обратно
Обособена позиция 4: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Златарица до работното място и обратно
Обособена позиция 5: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Елена до работното място и обратно
Обособена позиция 6: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Полски Тръмбеш до работното място и обратно
            „Мегапорт” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 12.10.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020.
               Процедурата е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по проект "Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД". Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в него, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.

Документи за кандидатстване:
​Декларация
Договор транспорт
Изисквания
Оферта транспорт
Публична поканаТехническо задание

Мегапорт ООД - Copyright © 2014 megaport.bg